COMITET ORGANIZATORIC

Cadre didactice

Practicieni

planificare, administrare, moderare

%

Cadre didactice

%

Practicieni

ECHIPA

Ovidiu Ioan DUMITRU

Coordonator

conferențiar universitar doctor

Andreea Stanciulescu

Secretar organizatoric

asistent universitar doctor

Codruț-Nicoale Savu

Coordonator

lector universitar doctor

Cristina Savu

Organizator

Avocat

Anamaria Lupulescu

Organizator

lector universitar doctor

Dragoș Călin

Organizator

Director Juridic, Transilvania Investments

Oana ȘARAMET

Organizator

lector universitar doctor

Mirela Buliga

Organizator

lector universitar doctor