PROGRAMul conferinței

ziua 1 – VINERI, 22 martie 2024, ORELE 9.30-18.30

9:00-09:30 Înregistrarea participanților

09.30 – 10.00 Deschiderea conferinței

10.00 – 11.15 Panel I 

11.15 – 11.45 Pauză de cafea

11.45 – 13.30 Panel II

14.00 – 15.45 Panel III

ziua 2 – SÂMBĂTĂ, 23 martie 2024, orele 10.00-14.30

10.00 – 12.00 Panel IV 

12.30 – 14.30 Panel V

14.30 – Închiderea conferinței

ZIUA 1

Vineri, 22 martie 2024

Deschiderea Conferinței

Deschiderea conferinței: 09:30 – 10:00

 • Prof. univ. dr. Cristinel Ioan Murzea – Decan, Facultatea de Drept. Universitatea Transilvania din Brașov. 
 • Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru – Decan, Facultatea de Drept. Academia de Studii Economice București 
 • Avocat Cătălin Joița – Decanul Baroului Brașov 

  10.00 – 11.15 PANEL I

  • Moderator – Lect. univ. dr. Codruț Savu 
  • Dialogul între profesiile juridice, un bine necesar pentru actul de justiție!- jud. Ramona Grațiela Milu – Consiliul Superior al Magistraturii
  • Uzanțele și practicile comerciale sau dreptul civil față în față cu realitatea – prof. univ. dr. Radu Bufan – Facultatea de Drept. Universitatea de Vest din Timișoara
  • Despre regimul fiscal al patrimoniului de afectațiunelect. univ. dr. Mirela Violeta Buliga – Facultatea de Drept. Academia de Studii Economice București

   

  • 11.15 – 11.45 Pauză de cafea

  11.45 – 13.30 PANEL II

  • Moderator – Dragoș Călin
  • Reflecții asupra consecințelor juridice ale stării civile privind asociatul din societățile comerciale – căsătorit, divorțat, decedatprof. univ. dr. Smaranda Angheni – Facultatea de Drept. Universitatea Titu Maiorescu din București
  • Despre efectele neîndeplinirii obligației de vărsământ a aportului subscris la societățile pe acțiuniprof. univ. dr. Ioan Schiau – Facultatea de Drept. Universitatea Transilvania din Brașov. 
  • Drepturile societăților în temeiul art 8 CEDO: extinderea inevitabilă a domeniului de aplicare a articolului lect. univ. dr. Laura Spătaru Negură – Facultatea de Drept. Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

  14.00 – 15.45 PANEL III

  • Moderator – prof. univ. dr. Ioan Schiau 
   • La „tri”-ntersecția societar, insolvență, executare silită: executabilitatea silită a părților sociale ale unui SRL în insolvență sau în căutarea sofismului juridic perfect… – lect. univ. dr. Sergiu Golub – Prodecan Facultatea de Drept. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
   • Creditorul majoritar și drepturile sale de la uz la abuzconf. univ. dr. Felix Raul Hodoș – Facultatea de Drept. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
   • Dreptul la proces echitabil în procedura privind falimentul instituțiilor de creditdr. Ionița Cochințu, magistrat-asistent Curtea Constituțională a României
   • Acțiunea în răzgândire în ”oglinda” procedurii de insolvențădr. Andreea Deli-Diaconescu, cadru didactic asociat Facultatea de Drept. Academia de Studii Economice București.

   ZIUA 2

   Sâmbătă, 23 martie 2024

   10.00 – 12.00 PANEL IV

   • 10:00- 12:00 – moderator: lect. univ. dr. Sergiu Golub
   • Fiscalitatea ofensivă și neutralizarea efectului de suspendare a urmăririlor individuale în insolvențăprof. univ. dr. Gheorghe Piperea – Facultatea de Drept. Universitatea din București
   • Inconvenientele de vecinătate – între normalitate și anormalitate – prof. univ. dr. Ioan Adam Facultatea de Drept – Universitatea „Titu Maiorescu” din București
   • Cesiunea de creanţă vs. Cesiunea de contract – aspecte practiceDr. Emilia Mădularescu – cadru didactic asociat Facultatea de Drept Academia de Studii Economice București și jud. Cristina Nicoleta Iachim – președintele Secției Civile Judecătoria Brașov
   • Titlul executoriu european – instrument util creditorului în cauzele transfrontaliereDr. Șerban Mircioiu, cadru didactic asociat Facultatea de Drept. Facultatea de Drept. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

   12.30 – 14.30 PANEL V

   • moderator: prof.univ.dr. Radu Bufan
   • Transmiterea creanțelor înscrise la masa credală – lect. univ. dr. Codruț Savu – Facultatea de Drept. Universitatea Transilvania din Brașov – și Bogdan Dumitrache – cadru didactic asociat Facultatea de Drept. Universitatea de Vest din Timișoara 
   • Considerații practice privind intersecția dintre procedura insolvenței și procedura civilă – av. Carmen Mureșan – Stoica&Asociații
   • Modalități de exprimare a bunei-credințe în dreptul contractual roman – lect. univ. dr. Ionuț Ciutacu – Facultatea de Drept. Academia de Studii Economice din București 
   • Infracțiuni specifice domeniului afacerilor prevăzute în legi speciale. Evaziunea fiscală în mediul de afaceriDrd. Rahimian (Cîrciumaru) Elena-Irina
   • Aspecte teoretice și prcatice privind executarea silită în cazul evacuării – Av. Dragoș Ivan, cadru didactic asociat Facultatea de Drept Academia de Studii Economice București
   • Calitatea de funcționar public a întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individualeAv. Bogdan Bărbuceanu, cadru didactic asociat Facultatea de Drept Academia de Studii Economice București

    Organizatori:

    Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

    Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania din Brașov

    Baroul Brașov

    Parteneri:

    Institutul de Pregătire și Perfecționarea Avocaților, Centrul teritorial Brașov

    Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență

    Institutul Român de Drept Comercial

    Asociația Română de Dreptul Afacerilor

    Transilvania Investments

    Sponsori:

    ICCO Energ

    Industrial Park Brașov

    John Doe, Divi CEO

    Pentru detalii suplimentare, nu ezitați sa ne contactați

    Facultatea de Drept 

    Academia de studii economice din bucurești 

    & 

    Facultatea de drept 

    universitatea TRANSILVANIA din BRAȘOV