Selectează o Pagină

ÎNTÂLNIREA COMISIEI CU STUDENȚII BENEFICIARI

AI TABERELOR STUDENȚEȘTI

COMISIA DE SELECȚIE A STUDENȚILOR BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENȚEȘTI SE VA ÎNTÂLNI CU BENEFICIARII LOCURILOR DE TABERE ÎN ȘEDINȚĂ ONLINE – JOI, 6 IULIE 2023, ORA 13.00.

Beneficiarii de tabere, precum și studenții de pe listele de rezervă, vor primi prin intermediul e-mailului instituțional invitația la această ședință.

Conform metodologiei, comisia este aceeași cu cea de selecție.