PROGRAMul conferinței

ziua 1 – VINERI, 13 OCTOMBRIE 2023, ORELE 9.00-18.30

9.00 – 9.15 Înregistrarea participanților

9.15 – 9.30 Deschiderea conferinței

9.30 – 11.00 PANEL I

11.30 – 13.00 PANEL II

14.30 – 16.30 PANEL III

17.00 – 18.30 PANEL IV

ziua 2 – SÂMBĂTĂ, 14 OCTOMBRIE 2023, orele 9.00-14.30

9.00 – 10.30 PANEL V

11.00 – 12.30 PANEL VI

13.00 – 14.30 PANEL VII

14.30 – Închiderea conferinței

ZIUA 1

Vineri, 13 octombrie 2023

Deschiderea Conferinței

9.00 – 9.15 Înregistrarea participanților

9.15 – 9.30 Cuvinte de deschidere adresate de organizatori

 • Prof. univ. dr. Lucian BERCEA – Decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
 • Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU – Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

9.30 – 11.00 PANEL I

 • Moderator – Prof. univ. dr. Radu BUFAN
 • Drd. Cornelia NĂSTASE – Școala Doctorală Contabilitate, ASE București; Consultant fiscal; Expert contabil; Auditor; CC Tax Advsiory
 • Drd. Magda-Maria GHICA – Școala Doctorală Contabilitate, ASE București; JPA Audit și Consultanță
  Despre prețurile de transfer. Evoluția prețurilor de transfer în România
 • Drd. Mihai LUPU – Școala Doctorală Contabilitate, ASE București; Cadru didactic asociat, Academia de Studii Economice din București; Consultant fiscal; Partener, Transfer Pricing Services S.R.L. – Dificultăți și deficiențe în aplicarea prețurilor de transfer în România
 • Daniel IOVESCU – Partener, ABA Management S.R.L. – Criterii de selecție a celei mai potrivite metode de documentare a prețurilor de transfer. Metode tradiționale vs. metode tranzacționale

11.00 – 11.30 Pauză de cafea

11.30 – 13.00 PANEL II

 • Moderator – Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA
 • Dr. Ioniţa COCHINŢU – Magistrat-asistent, Curtea Constituţională a României; Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, ASE București
  Noi orientări și perspective cu privire la principiul egalității în drepturi și aplicabilitatea acestuia în cazul persoanelor juridice. Abordări jurisprudențiale contextuale în materie fiscală
 • Prof. univ. dr. Mihaela TOFAN – Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Avocat, Baroul Iași
  Regimul juridic al contribuțiilor de asigurări sociale: contradicțiile reglementării actuale și perspectiva jurisprudențială
 • Dr. Dan DASCĂLU – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București; Avocat, Baroul București – Norme fiscale emise sau aplicate retroactiv? Stop-cadru asupra angrenării dreptului fiscal în generarea cu orice preț a veniturilor fiscale aferente supraimpozitării actorilor din domeniul energiei

13.00 – 13.30 Lansare de carte:
Marile modificări și marile ratări ale Noului Cod de procedură fiscală.
Vol. 1. Perspectiva dreptului administrativ
Autor: Dan Dascălu

14.30 – 16.30 PANEL III 

 • Moderator – Conf. univ. dr. Andreea-Elena TABACU

 • Alina POHRIB – Judecător, Înalta Curte de Casație și Justiție – Pasivitate vs. rol activ, în propunerea și administrarea probelor în materie fiscală

 • Conf. univ. dr. Ciprian-Adrian PĂUN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Avocat, Baroul Cluj – Răspunderea civilă pentru prejudicii fiscale provenite din fapte de evaziune fiscală prescrise – „un highlander” judiciar sau suprapunere inadmisibilă de proceduri?

 • Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș – „Prejudiciul” – problema centrală a cauzelor de evaziune fiscală

 • Bogdan MĂRCULEȚ – Senior Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal – Obligația motivării în procedura fiscală – a organelor fiscale, a contribuabilului și a judecătorului – sau a nimănui?

 • Lect. univ. dr. Septimiu Ioan PUȚ – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Avocat, Baroul Cluj
  Principiul incertitudinii sau despre valențele verificării documentare realizate de antifrauda fiscală

  16.30 – 17.00 Pauză de cafea

17.00 – 18.30 PANEL IV

 • Moderator – Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN

 • Conf. univ.dr. Ioana-Maria COSTEA – Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; Avocat, Baroul Iași – Considerații privind calificarea fiscală a veniturilor din contractele translative de proprietate încheiate de persoanele fizice

 • Lect. univ. dr. Marilena ENE – Facultatea de Drept, Universitatea din București; Avocat, Baroul București – Rolul impozitelor de mediu în finanțarea programelor pentru protecția mediului

 • Dr. Mirela-Violeta BULIGA – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București; Avocat, Baroul București – Lumini și umbre în reglementarea impozitării dezvoltatorilor imobiliari – Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

 • Drd. Mihai BUFAN – Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Consultant fiscal – Condiția de fond a deducerii TVA aferente achizițiilor: teoria legăturii directe și imediate

ZIUA 2

Sâmbătă, 14 octombrie 2023

9.00 – 10.30 PANEL V

 • Moderator – Conf. univ. dr. Alin TRĂILESCU

 • Conf. univ. dr. Cosmin-Flavius COSTAȘ – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Avocat, Baroul Arad – Provocări majore în procedura fiscală și în procesul fiscal: concluzii fără probe, control fără inspecție și jurisprudență fără utilizatori

 • Dr. Gheorghe MATEI – Cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București; Avocat, Baroul București

 • Raluca PETRARIU – Avocat, Baroul București – Suspendarea și încetarea inspecției fiscale

 • Dr. Doru DUDAȘ – Consultant fiscal, Director executiv al Camerei Consultanților Fiscali din România – Efecte ale modificărilor procedural fiscale recente asupra raporturilor dintre fisc și contribuabil

  10.30 – 11.00 Pauză de cafea

11.00 – 12.30 PANEL VI

 • Moderator – Conf. univ. dr. Cosmin-Flavius COSTAȘ

 • Dr. Bogdan CRISTEA – Judecător, Curtea de Apel București – Aspecte privind rolul judecătorului în mecanismul procesual fiscal (temă în curs de confirmare)

 • Conf. univ. dr. Andreea-Elena TABACU – UNST POLITEHNICA București, Facultatea de Științe Economice și Drept; Judecător, Curtea de Apel Pitești – Despre poprirea fiscală și interferența acesteia cu insolvența

 • Lucian-Ioan GHERMAN – Judecător, Curtea de Apel Alba Iulia – Repere jurisprudențiale privind regimul deducerii TVA

  12.30 – 13.00 Pauză de cafea

13.00 – 14.30 PANEL VII

 • Moderator – Dr. Gheorghe MATEI

 • Conf. univ. dr. Alin TRĂILESCU – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș – Limitele stabilirii și majorării impozitului pe clădiri, precum și remediile procesuale în cazul încălcării acestora

 • Lect. univ. dr. Dan-Adrian CĂRĂMIDARIU – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș – Majorarea capitalului social prin compensarea unor creanțe asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Aspecte fiscale controversate

 • Asist. cercet. dr. Natalia ȘVIDCHI – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Avocat, Baroul Timiș – Rezidența fiscală a persoanei fizice în contextul mobilității transnaționale. Caz practic

  14.30 Închiderea conferinței

Organizatori:

Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Editura Hamangiu

Camera Consultanților Fiscali din România

Asociația Română de Dreptul Afacerilor

John Doe, Divi CEO

Pentru detalii suplimentare, nu ezitați sa ne contactați

Facultatea de Drept 

Academia de studii economice din bucurești 

& 

Facultatea de drept 

universitatea de vest din timișoara