SCIENTIFIC COMMITTEE

Ovidiu Ioan Dumitru

Ovidiu Ioan Dumitru

Conf. univ. dr.

Decan

Ovidiu Ioan Dumitru este licențiat în drept, absolvent al Facultății de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu și licențiat în economie, absolvent al Facultății de Economie din cadrul Academiei de Studii Economice. În 2004 a absolvit Studiile de master în Dreptul Afacerilor la Facultatea de Drept a Universitătii Nicolae Titulescu, iar anul 2011 a obtinut titlul de Doctor în științe juridice la Academia de Studii Economice, pentru ca in anul 2016 sa finalilezeze cu success MBA Executive la Executive Academy a Viena University of Business&Economics (WU)

Ovidiu a absolvit mai multe programe postuniversitare in domeniile drept sau management precum: în 2005 programul ”Drept Internațional și Comunitar” al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu si cel de ”Integrare Europeană „Jean Monnet” al Centrului de Studii Euroatlantice a Universităţii Bucureşti, în 2006 programele de ”Manager al sistemelor de management al calității” si ”Manager al sistemelor de management de mediu” al Management Consulting Group, ” in anul 2014 cursul “Politici ale Uniunii Europene”, la Institutul Diplomatic Roman, în 2015 ”Red Model of Contract FIDIC Conditions of Contract” și ”The Management of Contract Claims and the Resolution of Disputes” în cadrul FIDIC, in anul 2016 cursul E.U. institutional Law al Academy of European Law (ERA) si cursul European Company Law din cadrul London School of Economics and Political Sciences (LSE), iar in 2022: ”EU Competition Law” și ”Competition Policy & Digital Markets” la College of Europe, Bruges

Din anul 2004 este cadru didactic în cadrul ASE București, de la gradul de preparator universitar in cadrul catedrei UNESCO a Facultatii de Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine) la cel de de asistent, lector și conferențiar universitar in cadrul Departamentului Drept, de-a cursul anilor predând Dreptul Afacerilor, Drept Comercial, Dreptul Uniunii Europene și Dreptul Contractelor, în limba româna și limba engleză.

In activitatea de cercetare, a fost implicat în organizarea a peste 20 de conferințe știinșifice și a fost moderator și keynote speaker la mai multe evenimente naționale și internaționale, este editor șef a două reviste de specialiate și în consiliul editorial a altor reviste recunoscute în științe juridice și a participat ca membru în mai multe granturi de cercetare. 

Ovidiu Ioan Dumitru este avocat in Baroul Bucuresti din anul 2004.

Intre anii 2012-2016 a fost deputat în Parlamentul României, membru al comisiei de educație, tineret și sport, fiind implicat activ în activitatea legislativă, în special în domeniul educației.

Ovidiu Ioan Dumitru este membru fondator sau asociat al mai multor asociatii profesionale nationale, europene sau internationale precum: Asociatia Romana de Dreptul Constructiilor (Președinte), membră a structurilor europene și internaționale, European Society of Construction Law (membru Consiliu Director), Asociația Română de Dreptul Afacerilor, International Bar Association (IBA), European Legal English Teachers Association (ELETA), European Corporate Governance Institute.

Andreea Stănciulescu

Andreea Stănciulescu

Asist. univ. dr.

 

Andreea Stănciulescu este asist. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București; în această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice, atât cu specific juridic, cât și cu economic, la disciplina Dreptul Uniunii Europene.

 

Este absolventă a Facultăţii de Litere, specializare Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Germană, Universitatea Bucureşti – 2008, și a Facultăţii de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” – 2009, precum şi absolventă a cursurilor de master – specializarea „Dreptul afacerilor” din cadrul aceleiaşi instituţii, este doctor în Drept Constituţional din 2018.

 

Are o vastă activitate editorială, fiind redactor șef la Editura C.H. Beck.