COORDONATORI ȘTIINȚIFICI

Lect. Univ. Dr. Andreea STOICAN-MATEI 

Este avocat definitiv în cadrul Baroului Bucureşti (2013-prezent), cu o experienţă profesională de peste 10 ani în drept civil, drept comercial şi societar, dezvoltându-se şi în domenii cu un profund caracter tehnic, cum este cazul domeniului reglementat al energiei electrice; secretar general în cadrul Asociației Române de Dreptul Afacerilor; membru în cadrul Asociației Române de Dreptul Construcțiilor

Este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București, susținând activități de curs și seminar în cadrul disciplinelor de Drept civil; activități de curs și seminar susținute în limba engleză în cadrul facultăţilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, materiile Dreptul afacerilor, Drept comercial şi Dreptul Uniunii Europene;

Cu privire la activitatea publicistică, dna. Andreea Stoican-Matei are publicate 3 cărți și 25 articole, preponderent în domeniul dreptului civil și societar.

Conf. Univ. Dr. Ana VIDAT

 

Dna. Ana Vidat este conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Drept a Academiei de Studii Economice din București; în această calitate, desfășoară activități de predare la programele de studii ale Academiei de Studii Economice (cu specific juridic, dar și economic).

Calitatea de cadru didactic este însoțită de cea de avocat – membru în Baroul București – specializat în domeniul Dreptului muncii – realizându-se, în acest mod, reflectarea în activitățile de predare a realităților pieței muncii, a aspectelor cu care se confruntă mediul de afaceri.

Cercetarea în materia Dreptului muncii reprezintă o preocupare constantă, concretizându-se în elaborarea de cursuri universitare, studii publicate în reviste cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice, lucrări științifice susținute la conferințele naționale/internaționale organizate în domeniu.