CONDIȚII ȘI REGULAMENT DE PUBLICARE 

Revista Iuris apare atât în format tipărit, cât și online, bianual, fiind editată de Editura ASE și Facultatea de Drept ASE, publicată de Editura ASE.

 

MODALITATEA DE PUBLICARE

 

Revista Arena Iuris este compusă din lucrări ale studenților Facultății de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București. În urma organizării competițiilor de lucrări științifice, sunt selectate lucrările premiate. Cu acordul autorilor, acestea vor trece prin procesul de editare, realizat de către Colegiul editorial, pe baza unor fișe de observație atent întocmite, care conțin criterii de evaluare bine stabilite. La finalul acestui proces, autorii vor primi indicații referitoare la eventuale modificări în privința formei sau conținutului articolului. Revista își rezervă dreptul ca, la propunerea Colegiului editorial, să poată refuza publicarea articolului.

 

De asemenea, studenții doritori pot trimite lucrările lor în format electronic,  la adresa de comunicare a revistei, urmând ca respectivele articole să fie avizate de către Colegiul editorial, iar mai apoi, dacă este cazul, să treacă prin procesul de editare.

 

Propunerea spre publicare și publicarea articolelor sunt gratuite, nu presupun nicio taxă pentru autori. Revista acceptă doar materiale originale, pe cele care nu au fost deja publicate parțial sau  în întregime în alte publicații scrise sau electronice. Mai mult, regulamentul Revistei interzice ca materialele trimise redacției în vederea publicării să fie trimise către alte publicații, ci doar după primirea unui răspuns negativ din partea revistei Arena Iuris ori după 2 luni de când a fost trimis materialul și nu s-a primit niciun răspuns. 

 

Arena Iuris își propune a publica în special propuneri de lege ferenda, articole și comentarii de practică judiciară din domeniul dreptului și domenii conexe acestuia. Articolele trimise trebuie să îndeplinească condiții de coerență și  să urmeze o linie argumentativă în acord cu logica materiei de drept din care subiectul tratat face parte.

 

Lasă-ne un mesaj sau un articol spre publicare